Stowarzyszenie Polka Potrafi.pl i marka PAT&RUB by Kinga Rusin
zapraszają młodzież 16-19 lat z Piaseczna do udziału w Projekcie “Młodzież na rynku pracy’. Stwórz własny “Kosmetyk od Młodych dla Młodych” i zdobądź Twój pierwszy płatny staż z marką PAT&RUB!

plakat_jp_SD_origd

Czym jest Projekt “Młodzież na rynku pracy”?
W pigułce to projekt marketingowy (tzw. case-study) realizowany dla rzeczywistej firmy przez młodzież w wieku 16-19 lat. Projekt ma na celu umożliwienie młodzieży zdobywania doświadczeń zawodowych i odbywania praktyk jeszcze w trakcie nauki w szkole.

Kiedy i gdzie odbywa się Projekt “Młodzież na rynku pracy”
Edycja pierwsza Projektu odbędzie się w trakcie ferii zimowych woj. mazowieckiego czyli w dniach: 19.01-01.02.2015.
Maksymalna liczba uczestników jednej edycji to 40 osób. Decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.
Pierwszeństwo uczestnictwa ma młodzież ucząca się na terenie Piaseczna, w następnej kolejności – powiatu piaseczyńskiego, w następnej – woj. mazowieckiego.

Jak można się zgłaszać?
Wystarczy wysłać mail na: kontakt@StowarzyszeniePolkaPotrafi.pl, podać imię i nazwisko oraz numer szkoły i telefon, a my zajmiemy się resztą.

Kim są organizatorzy Projektu?
Projekt „Młodzież na rynku pracy” to autorski pomysł Stowarzyszenia Polka potrafi.pl w Piasecznie, będący własnością Stowarzyszenia. Projekt funkcjonuje na zasadzie partnerstwa strategicznego stowarzyszenia, firm – Partnerów Projektu i szkół gimnazjalnych i licealnych. Projekt jest organizowany za zgodą Kuratorium Oświaty oraz pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno i Centrum Kultury w Piasecznie.

Z jaką firmą realizowana jest pierwsza edycja Projektu?
Z firmą Aromeda z Piaseczna – właścicielem marki Pat&Rub by Kinga Rusin. Aromeda to polska firma z międzynarodowym doświadczeniem, świetnymi produktami, zadbaną higieną pracy i nastawiona na działalność odpowiedzialną społecznie od początku istnienia. Biznesowo to świetny przykład do naśladowania przez młodzież.

Dlaczego organizowany jest Projekt “Młodzież na rynku pracy”?
1. Projekt „Młodzież na rynku pracy” ma na celu ułatwienie młodzieży szkół licealnych i częściowo gimnazjalnych (dla uczniów, którzy ukończyli 16 lat) wejście na rynek pracy poprzez:
a) uświadomienie młodzieży drogi zdobywania doświadczenia zawodowego
b) edukację młodzieży w zakresie marketingu i przedsiębiorczości
c) umożliwienie młodzieży zdobycie praktyki zawodowej przez realizację case-study dla firmy -Partnera Projektu
d) umożliwienie młodzieży pracy na zlecenie w firmie Partnera Projektu (dla wybranych uczestników projektu)
e) budowanie asertywności młodzieży w budowanie ich drogi zawodowej i celów oraz poszukiwaniu pracy
f) naukę pracy w grupie i prowadzenia projektów zespołowych
g) wsparcie w budowaniu zespołów i odnajdowaniu cech lidera wśród członków zespołu
2. Projekt pośrednio ma na celu:
a) współpracę stowarzyszenia jako organizacji społecznej typu non-profit z firmami i szkołami
b) promocję powiatu piaseczyńskiego, gdzie Projekt jest realizowany
c) promocję działań Stowarzyszenia Polka Potrafi.pl w Piasecznie
d) promocję gminy Piaseczno jako wspierającej aktywizację zawodową młodzieży
e) wsparcie rodzin o statusie dysfunkcyjnej lub narażonej na bezrobocie i wykluczenie społeczne
f) promocją działań CSR firmy – Partnera Projektu.

Na czym polegają etapy tego Projektu?

Na projekt składają się:
a) rekrutacja młodzieży (10- 40 osób w wieku 16-19 lat)
b) wprowadzenie do Projektu zrekrutowanej młodzieży – prezentacja firmy, dla której realizowane jest case-study wraz z dostarczeniem materiałów o firmie, prezentacja zadania typu case-study do realizacji w zespołach 5-osobowych
c) realizacja zadania typu case-study przez zespoły złożone z młodzieży
d) aktywne uczestnictwo w warsztatach edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości, marketingu i innych, wspierających realizację case-study
e) prezentacja przed jury projektów case-study przez poszczególne zespoły
f) roztrzygnięcie konkursu stworzonych case-studies
g) faktyczna realizacja produktu zaplanowanego przez zwycięzki zespół
h) promocja zwycięzkiego case-study oraz zwycięzkiego zespołu młodzieży
i) zaoferowanie płatnego stażu wybranym uczestnikom, z pierwszeństwem zwycięzkiego zespołu
harm.jpg
Dokładne lokalizacje, podział na zespoły, zadania itp. przedstawimy bezpośrednio Uczestnikom zgloszonym do udziału w Projekcie: mailem, podczas spotkania informacyjnego dla Rodziców i młodzieży zgłoszonej do Projektu oraz na spotkaniu wprowadzającym do Projektu.

plakat_jp_SD_orig

Back to top