Stowarzyszenie Polka Potrafi.pl, www.naszepiaseczno.pl, “Pozytywnik lokalny” i “Przegląd Piaseczyński” zapraszają Młodzież w wieku 15-19 lat do udziału w Projekcie “Młodzież na rynku pracy’. Poznaj pracę w branży wydawniczej i sprawdź się w roli dziennikarza!

Czym zajmiemy się podczas II Edycji Projektu “Młodzież na rynku pracy”?

II Edycja projektu „Młodzież na rynku pracy” to możliwość dla młodzieży w wieku 15-19 lat na sprawdzenie się w branży dziennikarsko-wydawniczej. Projekt ma na celu umożliwienie młodzieży zdobywania doświadczeń zawodowych i odbywania praktyk jeszcze w trakcie nauki w szkole. W tym przypadku uczestnicy odbędą praktykę w piaseczyńskich: tytułach drukowanych „Pozytywnik lokalny” i “Przegląd Piaseczyński” oraz portalu internetowym www.naszepiaseczno.pl. Praktyki będą wspierane poprzez warsztaty z zakresu pracy w branży dziennikarskiej i wydawniczej. Uczestnicy dowiedzą się między innymi: jak zorganizowane są redakcje, jak pisać wysokiej jakości artykuły, na czym polega skład gazety, itp. Wybrane prace uczestników zostaną opublikowane w sieci i w drukowanym numerze „Pozytywnika lokalnego”.

Udział jest bezpłatny!

Kiedy i gdzie odbywa się Projekt “Młodzież na rynku pracy”

Edycja druga Projektu odbędzie się w marcu i kwietniu 2015 (spotkania mają miejsce w wybrane weekendy).
Maksymalna liczba uczestników jednej edycji to 40 osób. Decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.
Pierwszeństwo uczestnictwa ma młodzież ucząca się na terenie Piaseczna, w następnej kolejności – powiatu piaseczyńskiego, w następnej – woj. Mazowieckiego.
harmon
Jak można się zgłaszać?
Wystarczy wysłać mail na: kontakt@StowarzyszeniePolkaPotrafi.pl, podać imię i nazwisko, numer szkoły oraz osobisty telefon, a my zajmiemy się resztą.

Kim są organizatorzy Projektu?
Projekt „Młodzież na rynku pracy” to autorski pomysł Stowarzyszenia Polka potrafi.pl w Piasecznie, będący własnością Stowarzyszenia. Projekt funkcjonuje na zasadzie partnerstwa strategicznego stowarzyszenia, firm – Partnerów Projektu i szkół gimnazjalnych i licealnych. Projekt jest organizowany za zgodą Kuratorium Oświaty oraz pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno i Centrum Kultury w Piasecznie.

Z jaką firmą realizowana jest druga edycja Projektu?
Z tytułami „Pozytywnik lokalny” oraz „Przegląd Piaseczyński”, jak również z portalem internetowym www.naszepiaseczno.pl, w którym zwycięzcy zadań stawianych im podczas projektu odbędą dłuższy staż.

Dlaczego organizowany jest Projekt “Młodzież na rynku pracy”?
1. Projekt „Młodzież na rynku pracy” ma na celu ułatwienie młodzieży szkół licealnych i gimnazjalnych wejście na rynek pracy poprzez:
a) uświadomienie młodzieży drogi zdobywania doświadczenia zawodowego
b) praktyczbą edukację młodzieży z konkretnych branż
c) umożliwienie młodzieży zdobycie praktyki zawodowej – Partnera Projektu
d) budowanie asertywności młodzieży w budowanie ich drogi zawodowej i celów oraz poszukiwaniu pracy
e) naukę pracy w grupie i prowadzenia projektów zespołowych
f) wsparcie w budowaniu zespołów i odnajdowaniu cech lidera wśród członków zespołu
2. Projekt pośrednio ma na celu:
a) współpracę stowarzyszenia jako organizacji społecznej typu non-profit z firmami i szkołami
b) promocję powiatu piaseczyńskiego, gdzie Projekt jest realizowany
c) promocję działań Stowarzyszenia Polka Potrafi.pl w Piasecznie
d) promocję gminy Piaseczno jako wspierającej aktywizację zawodową młodzieży
e) wsparcie rodzin o statusie dysfunkcyjnej lub narażonej na bezrobocie i wykluczenie społeczne
f) promocją działań CSR firmy – Partnera Projektu.

Na czym polegają etapy tego Projektu?
Na projekt składają się:
a) rekrutacja młodzieży (10- 40 osób w wieku 15-19 lat)
b) wprowadzenie do Projektu zrekrutowanej młodzieży – prezentacja firmy, dla której realizowane jest projekt
c) realizacja zadania przez zespoły złożone z młodzieży
d) aktywne uczestnictwo w warsztatach wspierających Projekt
e) prezentacja realizacji uczestników
f) wybór najlepszych prac
g) druk magazynu z wybranymi pracami uczestników
h) promocja PR wokół zwycięzców Projektu
i) zaoferowanie bezpłatnego stażu wybranym uczestnikom, z pierwszeństwem zwycięzkiego zespołu
dziennikarskie warsztaty zawodowe  Mlodziez na rynku pracy

Back to top